SolidAIR Tervuren - Overijse tegen overconcentratie

SolidAIR Tervuren - Overijse vzw
DOELSTELLINGEN

De luchthaven in Zaventem is een troef voor de regio. Ze brengt werkgelegenheid en maakt onze streek aantrekkelijk voor investeerders. Maar de luchthaven brengt ook hinder mee voor de omwonenden. Indien deze hinder overmatig geconcentreerd wordt zodanig dat voor bepaalde omwonenden de impact problematisch wordt, komt het voortbestaan van de luchthaven in het gedrang. Om dit te vermijden is dringend actie nodig. Sinds april 2015 is er een
concentratie van 50% van alle opstijgende vluchten over o.a. de gemeentes Tervuren en Overijse. Wegens de verwachte stijging van het vliegverkeer in de komende jaren, en de op handen zijnde aanpassingen aan de vliegroutes, riskeert deze belasting nog verder toe te nemen.

SolidAIR Tervuren - Overijse streeft naar een evenwicht tussen voor- en nadelen. Daartoe willen we drie principes aanhouden:
 • We moeten overlast zoveel mogelijk vermijden.
  Er zijn tal van maatregelen mogelijk om lawaaihinder te verminderen, gaande van beperkingen van

  de toegelaten vliegtuigtypes, beperkingen van de tijdstippen waarop gevlogen mag worden, betere landings- en opstijgprocedures tot isolatie van woningen. Technologische vooruitgang maakt veel verbetering mogelijk. Er ontwikkelt zich een Europese “best practice” waaraan Zaventem zich moet spiegelen.
 • De passende maatregelen moeten in overleg met alle betrokkenen bepaald worden.
  Rond Zaventem zijn verschillende verenigingen actief die zich toeleggen op de beperking van lawaaihinder. SolidAIR Tervuren - Overijse
  vzw wil met al deze associaties samenzitten om tot een akkoord te komen en een evenwichtig beleid voor te stellen aan de overheid. De overheid moet met alle omwonenden rekening houden.
 • De hinder moet eerlijk verdeeld worden.
  Tervuren en Overijse worden sinds april 2015 samen met enkele andere dichtbevolkte gebieden in de Oostrand zeer geconcentreerd en ononderbroken overvlogen (bocht naar links na opstijgen van banen 19 en 25). Dit waar nabijgelegen gebieden die ook het genot hebben dicht bij de luchthaven te liggen, volledig ontzien worden. SolidAIR Tervuren - Overijse vzw ijvert daarom voor een gewogen spreiding van de opstijgende vluchten, zodat deze evenredig verdeeld worden over alle betrokken woongebieden – uiteraard zonder dat de veiligheid in het gedrang komt. Concreet betekent dit voorstel dat de huidige route voor opstijgende vluchten (bocht naar links) gesplitst wordt in meerdere routes en waarbij de frequentie van gebruik van elk van die routes in functie staat van de bevolkingsdichtheid. Deze spreiding moet ook aantoonbaar zijn door correcte meting op representatieve.
De concentratie van de vliegroutes boven ons is sterk discriminatoir. De huidige ligging en gebruik van de vliegroutes is het gevolg van jarenlang non-beleid (afwijkende geluidsnormen, politieke koehandel, juridische processen,...) waardoor bepaalde gebieden dichtbij de luchthaven nu 0% van de vluchten uit de bocht naar links krijgen terwijl andere gebieden, waaronder wij, 100% van die vluchten krijgen.

Deze situatie is problematisch daar een
overmatige concentratie een reële impact op de volksgezondheid heeft. Een hoogfrequente blootstelling aan vliegtuiglawaai (en de intermitterende aard hiervan) heeft een belangrijk effect op de gezondheid (impact op de slaap, het hart, concentratie bij het studeren,...). Het gaat hier dus niet om een louter kwaliteitsprobleem. Vandaar ook dat een oplossing dringend nodig is.

Deze situatie is louter
arbitrair: Tervuren noch Overijse liggen in het verlengde van één van de pistes van de luchthaven, de huidige situatie is geen historisch gegeven en technisch is het perfect mogelijk om de opstijgende vluchten te spreiden.