SolidAIR Tervuren - Overijse tegen overconcentratie


  • Onze acties staan in het licht van het zoeken naar een duurzame oplossing door een evenredige spreiding van het luchtverkeer in overleg met alle omwonenden;
  • Onze acties staan in het licht van het zoeken naar een duurzame oplossing door een evenredige spreiding van het luchtverkeer in overleg met alle omwonenden;
  • In nauw overleg met de burgemeesters van de betrokken gemeenten;
  • Contact met de andere actiegroepen teneinde een gezamenlijk spreidingsplan uit te werken waarachter eenieder zich kan scharen;
  • Contact met de minister voor mobiliteit en transport, verantwoordelijk voor het uitwerken van de vluchtroutes, en de verantwoordelijken binnen de Vlaamse Administratie;
  • Ter ondersteuning van de bovenstaande aanpak voeren wij juridische acties waar nodig. U kunt hier meer over lezen in onze laatste nieuwsbrieven.

Wat u alvast kan doen:


-
Wordt lid of sympathisant van SolidAIR Tervuren - Overijse vzw. Hierdoor ontvangt u onze ledenbrieven waarbij wij u op de hoogte houden van lopende acties.

- Spreek met uw vrienden en buren en spoor hen aan om ook lid te worden van SolidAIR Tervuren - OverijseU kunt een klacht indienen in bij de ombudsdienst van Brussels Airport. Dit kan elke keer dat u last ondervindt en helpt de overlast in de Oostrand in kaart te brengen.
Formulier

Vous pouvez porter plainte au Service de Médiation de Brussels Airport. Faites-le chaque fois que vous subissez des nuisances. Ceci aide à mesurer les nuisances dans notre région.
Formulaire